Blog

Huisvesting en zorg ouderen

Ouderen met geen tot weinig gezondheidsklachten zijn in staat om zelfstandig te wonen en hebben relatief minder hulp van anderen nodig. Helaas kunnen vanwege gezondheidsredenen niet alle ouderen op zichzelf wonen. Ze hebben behoefte aan een aangepaste woning of extra zorg van anderen. Nederland heeft een hoge levensverwachting en dat maakt dat de vraag naar ouderenzorg alleen maar toeneemt.

Ouderenzorg

Ouderenzorg oftewel bejaardenzorg is een ruim begrip en omvat verschillende vormen van zorg dat gericht is op ouderen. Bij de zorg kan het gaan om verzorging, verpleging, thuiszorg, begeleiding, intensieve zorg of dagbesteding. De ouderen kunnen er ook voor kiezen om in een zorginstelling te blijven waar de nodige zorg aan hen wordt aangeboden of om gewoon thuis te zijn in de eigen omgeving.

Zorg voor thuis

De zorg voor thuis wordt in verschillende vormen geleverd. Met thuis wordt bedoeld een aangepaste woning, een aanleunwoning of een geclusterde woning die de persoon zelf huurt of waarvan de persoon zelf de eigenaar is.

Zo zijn er verschillende vormen van thuiszorg:

  • Volledig pakket thuis (vpt):

Een vpt houdt in dat je een indicatie hebt voor zorg met verblijf maar je kiest ervoor om niet in een zorginstelling te wonen. Je kunt dan gewoon thuis in je eigen omgeving genieten van de zorg. De zorg houdt in verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, vervoer en begeleiding naar behandeling, geven van eten en drinken, het netjes houden van het appartement.

  • Modulair pakket thuis (mpt):

Dit pakket is voor degenen die een indicatie hebben voor een 24-uurszorg met verblijf maar in hun eigen omgeving willen blijven. Een mpt omvat verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, vervoer naar en of begeleiding naar behandeling, schoonmaken van het appartement met eventuele huishoudelijke hulp. Het verstrekken van eten en drinken hoort niet in het mpt pakket.

  • Persoonsgebonden budget ( pgb):

Bij een pgb wordt een budget overgemaakt naar de bankrekening van de persoon die zorg nodig heeft en waarmee hijzelf mag bepalen voor welke zorg hij betaalt. Het budget kan besteed worden aan verpleging, verzorging, begeleiding, vervoer, schoonmaak van de woonruimte en huishoudelijke hulp

Seniorenwoning voor ouderen

In eigen huis oud worden wil graag een ieder maar helaas zijn er te weinig woningen die aangepast zijn aan de persoonlijke omstandigheden van de ouderen. Wil je niet in een zorginstelling verblijven dan is een seniorenwoning een uitkomst. Seniorenwoningen zijn kleine huurwoningen speciaal voor zestig plussers die in staat zijn om redelijk zelfstandig te wonen. Deze woningen zijn voorzien van extra faciliteiten voor de ouderen. Jammer genoeg zijn er te weinig huizen waar ouderen lang zelfstandig kunnen wonen. Gelukkig kunnen ouderen die vanwege gezondheidsklachten hun woning moeten aanpassen een vergoeding krijgen via de Wet langdurige zorg. De ouderen kunnen drempels laten weghalen, toilet op de slaapkamerverdieping laten plaatsen en een traplift installeren of een alarmsysteem die alarm slaat bij een valpartij. De criteria voor een seniorenwoning is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat een seniorenwoning faciliteiten moet hebben die een oudere van 55 jaar of meer in staat stelt om zelfstandig te wonen. Zoek je naar een seniorenwoningen in Eindhoven of elders? Er zijn online heel wat aanbieders voor dit soort type woningen.